Läkemedelsberäkning

Läkemedelsberäkning är för varje sjuksköterska och läkare väsentlig kunskap som handlar om att ge rätt medicin till rätt patient, i rätt mängd, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Nedan ges kortfattade exempel och beräkningsfunktioner på infusionsmängd, infusionstid, infusionstakt, gasflöden samt mängd och volym.

Infusion (dropp)
Infusionshastighet = Antalet droppar/minut.
Infusionsmängd = Dropptakt x infusionstid.
Dropptakt = Infusionsmängd/infusionstid.
Infusionstid = Infusionsmängd/dropptakt.
Bolusinjektion = Tillförsel av en hög dos av ett läkemedel som ges, intravenöst, intramuskulärt eller subkutant, för att snabbare nå terapeutisk koncentration i blodet. I ett vanligt droppaggregat med klar infusionslösning är 1 ml ≈ 20 droppar ≈ 20 droppar/ml. För exakt uträkning av infusionshastighet används idag ibland infusionspumpar där man ställer in exakt antal ml/timme.

Beräkna infusionsmängd (ml)
Timmar
Minuter
Droppar/min
Resultat: 
Nollställ
Beräkna
Exempel
Du skall administrera infusionsvätska under 4 timmar med dropptakt 50 droppar/min
Vilken blir infusionsmängden
1 ml ≈ 20 droppar dropptakt = 50 droppar/min infusionstid = 4 tim = 240 min infusionsmängd = 50x240 = 12000 droppar 12000/20 = 600 ml
Bestäm dropptakten (droppar/min)
Timmar
Minuter
Infusionsvätska (ml)
Resultat: 
Nollställ
Beräkna
Exempel
Du har 2000 ml infusionsvätska som skall administreras på 5 timmar
Vilken dropptakt skall du ha?
1 ml ≈ 20 droppar infusionsmängd = 2000 × 20 = 40000 droppar infusionstid = 5 tim = 300 min dropptakt = 40000/300 ≈ 133 droppar/min
Hur lång är infusionstiden (tim)
Infusionsvätska (ml)
Droppar/min
Resultat: 
Nollställ
Beräkna
Exempel
Du skall administrera 2000 ml infusionsvätska med dropptakten 50 droppar/min
Hur lång blir infusionstiden?
1 ml ≈ 20 droppar dropptakt = 50 droppar/min infusionsmängd = 2000 × 20 = 40000 droppar infusionstid = 40000 /50 = 800 min ≈ 13,333 timmar
Måttenheter
Lösning (mg/ml)
Beräkna mängd verksam substans i en viss volym vätska
Lösning (ml)
Verksam substans (mg)
Vätska (ml)
Resultat: 
Nollställ
Beräkna
Exempel
300 ml av en lösning innehåller 150 mg verksam substans
Hur mycket verksam substans innehåller 400 ml vätska?
1 ml innehåller 150/300 = 0,5 mg 400 ml innehåller 400 × 0,5 = 200 mg
Hur många g av en viss verksam substans har infunderats då en infusion avbrytes
Antal g/ml
Volym i ml (1-1000)
Resultat: 
Nollställ
Beräkna
Exempel
En infusionslösning på 100 ml innehåller 2 g verksam substans
Hur många g verksam substans har admininsterats om 70 ml infusionsvätska infunderats?
100 ml lösning innehåller 2 g verksam substans 1 ml innehåller 2/100 g verksam substans = 0,02 g /ml verksam substans 70 x 0,02 = 1,4 g verksam substans
Kroppsvikt (mg/kg)
Många läkemedel administreras numera per kg kroppsvikt i både mixturberedningar och infusionslösningar.
Beräkna mängden läkemedel som en patient skall ha av en viss koncentration
Läkemedelsstyrka (mg/ml)
Patientens vikt (kg)
Ordination (mg/kg)
Resultat: 
Nollställ
Beräkna
Exempel
Ett läkemedel finns i styrkan 20 mg/ml patienten väger 30 kg ordinationen är 6 mg/kg
Hur många ml skall ges?
Patienten skall ha 30 × 6 = 180 mg detta motsvarar 180/20 = 9 ml
Internationell enhet, IE
För vissa läkemedel där det är fråga om läkemedels biologiska effekt, t.ex. insulin och heparin används internationella enheter. Betydelsen av 1 IE varierar från läkemedel till läkemedel. 1 IE = den mängd av ämnet som har samma biologiska verkan som en viss mängd av ett känt standardpreparat. I Socialstyrelsens författningssamling för sjukvården har man beslutat att benämna IE för enheter (E) för att minska risken för felberäkning, dvs. 1 IE = 1 E.
Beräkna mängd av en läkemedelslösning (ml)
Läkemedelsstyrka (E/ml)
E
Resultat: 
Nollställ
Beräkna
Exempel
Ett läkemedel finns i styrkan 5000 E/ml
Hur många ml motsvarar 2000 E?
5000 E finns i 1 ml 1000 E finns i 1/5 ml 2000 E finns i 2/5 ml = 0,4 ml
Procent
1 % = 1/100 = 0,01 1 % betyder att 1 g verksam substans finns på 100 ml lösning 100 % betyder att 1 g verksam substans finns på 1 ml lösning x % betyder att det finns x g på 100 ml lösning 1 g = 1000 mg
Omvandla en läkemedelslösning styrka i % till mg/ml
Koncentration i lösning (%)
Resultat: 
Nollställ
Beräkna
Exempel
En lösning har koncentrationen 0,5 %
Vilken styrka uttryckt i mg/ml har lösningen?
0,5 % = 0,5 g/100 ml = 0,005 g/1 ml = 5 mg/ml
mol/l
Omvandla en läkemedelslösning styrka i % till mg/ml
Antal mmol/l på infusionslösning
Volym (ml)
Resultat: 
Nollställ
Beräkna
Exempel
En infusionslösning innehåller 40 mmol Na+/1000 ml
Hur många mmol Na+ har administrerats då 650 ml infusionsvätska infunderats?
1 ml innehåller 40/1000 mmol Na+ 650 ml innehåller 650 × 40/1000 = 26000/1000 = 26 mmol Na+
Gasflöden
Räcker syrgasen
Syrgasflaskan storlek i liter
Syrgasflaskans tryck kvar i bar
Ordination liter syrgas/minut
Resultat: 
Nollställ
Beräkna
Exempel
Du skall gå med en patient till röntgen som är ordinerad 10 liter syrgas/minut. Undersökningen är beräknad att ta 30 minuter.

Du har en 3 liters syrgasflaska med 120 bar. Syrgasflaskan rymmer 200 bar.
Gör så här
3 liter x 200 bar = 600 liter syrgas 3 liter x 120 bar = 3 x 120 bar = 360 liter Ordination var 10 l syrgas/minut Tid för undersökningen: 30 minuter Tuben räcker i 360/10 = 36 minuter