Metriska systemet

Enhetsfaktor
När man anger värdet av en storhet bör talvärdena ligga mellan 0,1 och 999. Därför sätts ett lämpligt prefix (enhetsfaktor) framför enheten.

PrefixEnhetBetydelse
teraT1012
gigaG109
megaM106
kilok103
millim10-3
mikroµ10-6
nanon10-9
pikop10-12
femtof10-15
attoa10-18
exempel: 0,000010 mol/l skrivs 10 µmol/l

Vikt och volym

ViktenheterVolymenheter
1 kg = 1000 g1 l = 1 dm3 = 1000 cm3 = 1000 ml
1 g = 1000 mg1 dl = 100 cm3
1 mg = 1000 µg1 cl = 10 cm3
1 µg = 1000 ng 1 ml = 1 cm3 = 1000 µl
1 matsked = 1 msk = 15 ml
1 dessertsked = 1 dsk = 10 ml
1 tesked = 1 tsk = 5 ml

Blandningar (vikt, volym och densitet)
När det gäller blandningar måste man ibland ta hänsyn till vätskans densitet. Densitet anges i g/ml eller g/cm3.

Densitet = vikt/volym
Vikt = densitet × volym
Volym = vikt/densitet

Densiteten för vatten är 1,0 g/ml
Densiteten för sprit är 0,8 g/ml
Densiteten för sockersirap är 1,3 g/ml

hur mycket väger 50 ml av vätskan?
gör så här 50 ml vatten väger50 × 1,0 = 50 g
50 ml sprit väger50 × 0,8 = 40 g
50 ml sockersirap väger50 × 1,3 = 65 g
hur stor volym har 100 g av vätskan?
gör så här 100 g vatten har volymen100/1,0 = 100 ml
100 g sprit har volymen100/0,8 = 125 ml
100 g sockersirap har volymen100/1,3 = 77 ml