äggdonation

Kopiera term
äggcell från annan kvinna som befruktas utanför kroppen för att sedan placeras i mottagarens livmoder.
egg donation
Kopiera term
egg cell from another woman that is fertilized outside the body and subsequently implanted in the uterus of the recipient.