ångest

Kopiera term
en grupp ospecifika obehagliga tillstånd som karakteriseras av stark rädsla och spänning: generaliserat ångestsyndrom, GAD kontinuerlig ångest >6 mån; panikångest ångestsjukdom som yttrar sig i plötslig, intensiv panikattack med bl.a. svettning, darrning, svårighet att andas, yrsel och rädsla av att förlora kontrollen eller sitt förstånd; tvångssyndrom psykiska störningar med tvångshandlingar och tvångstankar.
anxiety
Kopiera term
collective term for group of nonspecific unpleasant mental states characterized by excessive fear and tension: Generalized Anxiety Disorder, GAD continuous anxiety > 6 months; panic disorder high-level anxiety that manifests itself as a sudden, intense panic attack, characterized by fear of losing control over body and mind with physical symptoms including sweats, tremor, difficulty breathing, and dizziness; obsessive compulsive disorder, OCD; mental disorder characterized by compulsive acts and obsessive thoughts.