ABCDE

Kopiera term
airway, breathing, circulation, disability and exposure (eng.), i ordning viktigaste åtgärder vid första hjälpen: andningsväg och halsryggsimmobilisering, ventilation, cirkulation med blödningskontroll, medvetande och pupiller, samt exponering utan nedkylning.
ABCDE
Kopiera term
Airway, Breathing, Circulation, Disability and Exposure (eng.), in order of importance, the most important first aid measures: airway management and cervical spine immobilization, breathing and ventilation, circulation with hemorrhage control, assess consciousness and pupils, and exposure - prevent hypothermia.