ABO-immunisering

Kopiera term
hos modern bildade antikroppar mot fostrets blodgruppsantigener vilket leder till förstörelse av fostrets röda blodkroppar och därmed utveckling av gulsot (oftast när modern är 0 (noll) och barnet A eller B).
ABO immunization
Kopiera term
maternal antibodies against the blood group antigens of the fetus, which leads to destruction of fetal red blood cells and thereby development of jaundice (usually when the mother is type O and the child type A or B ).