ACE-hämmare

Kopiera term
medel som hämmar renin-angiotensin-aldosteron-systemet, används vid högt blodtryck och hjärtsvikt.
ACE inhibitor
Kopiera term
drug that inhibits the renin-angiotensin-aldosterone system, used to treat hypertension and heart failure.