ACNES

Kopiera term
anterior cutaneous nerve entrapment syndrome, smärtsamt tillstånd orsakat av en nervinklämning i bukväggen (från någon av interkostalnerverna Th VI–XII).
ACNES
Kopiera term
anterior cutaneous nerve entrapment syndrome, a nerve entrapment condition that causes chronic pain of the abdominal wall.