ADHD

Kopiera term
attention deficit hyperactivity disorder (eng.), neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som debuterar i barndomen med bl.a. överaktivitet, koncentrationssvårigheter och bristande impulskontroll.
ADHD
Kopiera term
Attention Deficit Hyperactivity Disorder neuropsychiatric disability with onset in childhood including hyperactivity, concentration difficulties and lack of impulse control.