ADL

Kopiera term
allmän daglig livsföring, grundläggande aktiviteter som en individ behöver behärska för att kunna ha ett självständigt vardagsliv.
ADL
Kopiera term
activities of daily living , basic activities required for an individual to be independent in everyday life.