AIS

Kopiera term
abbreviated injury scale (eng.), 7-siffrig kod för anatomi och skadetyp för bedömning av svårighetsgrad vid yttre trauma.
AIS
Kopiera term
abbreviated injury scale, 7-digit code for anatomy and type of injury used to assess severity of external trauma.