ALAT

Kopiera term
alaninaminotransferas, enzym som deltar i kroppens aminosyraomsättning och vars halt stiger vid cellsönderfall, t.ex. vid lever eller muskelskada.
ALAT
Kopiera term
alanine aminotransferase, enzyme involved in the body’s amino acid metabolism; the level increases with cell damage, e.g. in liver or muscle damage.