ALP

Kopiera term
alkaline phosphatase (eng.), alkaliska fosfataser, enzymer som finns i förhöjda värden vid vissa sjukdomar, t.ex. leversjukdomar.
ALP
Kopiera term
alkali phosphatase, enzymes that may be elevated in certain diseases, e.g., liver disease.