ALS

Kopiera term
1. amyotrofisk lateralskleros, kronisk neurologisk sjukdom som angriper motoriska celler i hjärnan och ryggmärgen vilket leder till muskelsvaghet och muskelförtvining. 2. advanced life support (eng.), strukturerat och standardiserat omhändertagande av svårt sjuka patienter.
ALS
Kopiera term
1.amyotrophic lateral sclerosis also known as Lou Gehrig’s Disease, chronic neurological disease that attacks motor cells in the brain and the spinal cord, resulting in muscle weakness and muscle atrophy. 2. Advanced Life Support, structured, standardized management of critically ill patients.