ANA

Kopiera term
antinukleära antikroppar, antikroppar som är riktade mot antigen i cellkärnan, t.ex. antikroppar mot DNA, och finns i höga koncentrationer i blodet vid autoimmuna reumatiska systemsjukdomar som t.ex. SLE.
ANA
Kopiera term
see antinuclear antibodies.