ANF

Kopiera term
1. atrial natriuretic factor (eng.), protein med urinutsöndrande och kärlvidgande verkan som produceras av hjärtats förmak. 2. antinukleär faktor, antikroppar som är riktade mot antigen i cellkärnan, t.ex. antikroppar mot DNA, och finns i höga koncentrationer i blodet vid autoimmuna reumatiska systemsjukdomar som t.ex. SLE.
ANF
Kopiera term
atrial natriuretic factor protein with diuretic and vasodilatory effects produced in the atrium of the heart.