ASAT

Kopiera term
aspartataminotransferas, enzym som deltar i kroppens aminosyraomsättning vars halt stiger vid cellsönderfall, t.ex. leverskada och hjärtinfarkt.
AST
Kopiera term
aspartate aminotransferase, enzyme active in the body’s amino acid metabolism; level rises with cell damage, e.g. liver damage and myocardial infarction.