ATLS

Kopiera term
advanced trauma life support (eng.), strukturerat och standardiserat akut omhändertagande av svårt skadade patienter.
ATLS
Kopiera term
Advanced Trauma Life Support, structured, standardized emergency management of severely injured patients.