ATP

Kopiera term
adenosintrifosfat, förening som bildas i muskelceller med betydelse för ämnesomsättningen; energi och värme frigörs genom att ATP sönderdelas till ADP (adenosindifosfat) och AMP (adenosinmonofosfat).
ATP
Kopiera term
see adenosine triphosphate.