AV-block

Kopiera term
atrioventrikulärt block, ledningsrubbning av elektriska impulser från förmak till kammare: AV-block I oftast ej märkbar blockering; AV-block II (Mobitz typ 1, Wenchebackblock, Mobitz typ 2) lång blockering med arytmi; AV-block III total blockad av signalerna från förmaken varvid kammrarna får en så kallad ersättningsrytm.
AV-block
Kopiera term
atrioventricular block, conduction defect of electrical impulses from atrium to ventricle.