AV-fistel

Kopiera term
anläggs på under- eller överarmen genom en artär som kopplas samman med en ven (artärblodet flödar då direkt över till venen som på grund av det ökade flödet blir kraftigare).
AV fistula
Kopiera term
surgically created on the forearm or upper arm by linking together an artery with a vein; the arterial blood then flows directly into the vein which, due to increased flow, becomes more prominent.