AVPU-skala

Kopiera term
ett sätt att mäta medvetandegraden hos en patient: A-alert (eng.), patienten är fullt vaken; V-voice-responsive (eng.), patienten är slö men reagerar på tilltal; P-pain-responsive (eng.), patienten reagerar på smärta; U-unresponsive (eng.), patienten visar ingen reaktion.