Adam-Stokes syndrom

Kopiera term
attacker av medvetslöshet orsakade av tillfälliga episoder med för långsam hjärtfrekvens, en blandform av AV-block I, II, III och tillfälligt totalt AV-block, men med en däremellan normal hjärtrytm.
Adam-Stokes syndrome
Kopiera term
attacks of unconsciousness caused by temporary episodes of cardiac arrest.