Alagilles syndrom

Kopiera term
arteriohepatisk dysplasi, ärftligt tillstånd där flera organ påverkas, främst lever, hjärta, artärer, lungor och ögon.
Alagille syndrome
Kopiera term
arteriohepatic dysplasia, hereditary condition in which multiple organs are affected, mainly the liver, heart, arteries, lungs and eyes.