Alzheimers sjukdom

Kopiera term
demenssjukdom utan känd orsak som drabbar hjärnans nervceller vilka tillbakabildas och dör, det vanligaste symtomet är försämrat närminne.
Alzheimer's disease
Kopiera term
dementia that affects brain neurons which degenerate and die.