Aspergers syndrom

Kopiera term
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektrat med normal eller hög intelligens, normal språklig förmåga, men med nedsatt social interaktionsförmåga.
Asperger's Syndrome
Kopiera term
neuropsychiatric disability within the autism spectrum with normal or high intelligence, normal language ability, but with impaired social interaction skills.