Bainbridgereflexen

Kopiera term
ökad hjärtfrekvens till följd av förhöjt blodtryck i hjärtats förmak (sker via receptorer i övergången mellan ven och förmak).
Bainbridge reflex
Kopiera term
increased heart rate due to elevated blood pressure in the atrium of the heart mediated by receptors in the cavoatrial junction.