Balints syndrom

Kopiera term
synstörningar orsakade av bakre dubbelsidig hemisfärskada efter t.ex. stroke, tumör eller våld.
Balint’s syndrome
Kopiera term
visual disturbances caused by posterior bilateral hemisphere injury following e.g., stroke, tumor or trauma.