Bauhins klaff eller valvel

Kopiera term
valvula Bauhini, klaff i övergången mellan tunn- och tjocktarm som förhindrar att tjocktarmsinnehåll backar upp i tunntarmen.
Bauhin’s valve
Kopiera term
Valvula Bauhini, valve between small and large intestine that prevents contents in the colon from refluxing into the small intestine.