Bazins sjukdom

Kopiera term
erythema induratum, recidiverande, röda till rödbruna hudförändringar eller svårläkta sår på underbenen, kan ses vid tuberkulos.
Bazin’s disease
Kopiera term
erythema induratum, recurrent red or red-brown skin changes or lesions, resistant to healing, on lower legs, seen in tuberculosis.