Behçets syndrom

Kopiera term
autoimmun systemsjukdom där kroppens immunsystem ger upphov till vaskulit (kärlinflammation) och karakteriseras av återkommande sår i mun- och genitalslemhinnan samt ögoninflammation.
Behcet's syndrome
Kopiera term
autoimmune systemic disease involving the immune system giving rise to vascular inflammation (vasculitis) and characterized by recurrent lesions of the oral and genital mucosa as well as ocular inflammation.