Benedikts syndrom

Kopiera term
skada på 3:e hjärnnerven, nervus oculomotorius, som ger halvsidiga förlamningssymtom.
Benedikt’s syndrome
Kopiera term
injury to the third cranial nerve or oculomotor nerve, n. oculomotorius, resulting in symptoms of hemiparesis.