Billroths operation

Kopiera term
kirurgiskt borttagande av nedre magmunnen och nedersta delen av magsäcken: Billroth I med ny förslutning av magsäcken till tolvfingertarmen; Billroth II där tolvfingertarmen och magsäcken slutes blint och en Roux-en-anastomos görs mellan jejunum och magsäcken (gastrojejunostomi).
Billroth’s operation
Kopiera term
surgical removal of the pylorus and lower part of stomach: In Billroth I with new connection of stomach to duodenum; Billroth II where the duodenum and the stomach end in a closed loop and a Roux-en-Y-anastomosis is created between the jejunum and stomach (gastrojejunostomy).