Biots andning

Kopiera term
andning som kännetecknas av andningsuppehåll följt av djupa andetag, tecken på hjärnpåverkan.
Biot’s respiration
Kopiera term
abnormal pattern of breathing characterized by cessation of breathing followed by deep breaths, sign of encephalopathy.