Brown-Sequards syndrom

Kopiera term
ensidig skada på ryggmärgen med förlamning och störd djup sensibilitet på den skadade sidan och känselnedsättning på den andra.
Brown-Sequard syndrome
Kopiera term
unilateral spinal cord injury causing paralysis and altered sensation to deep touch on the injured side and decreased sensation on the opposite side.