Brudzinskis tecken

Kopiera term
tecken på meningit (hjärnhinneinflammation) där flexion av nacken ger upphov till omedelbar flexion av knä och höfter.
Brudzinski's sign
Kopiera term
sign of meningitis in which flexion of the neck causes immediate flexion of the knee and hip joints.