Buergers sjukdom

Kopiera term
arteritis obliterans, inflammatorisk process i kärlväggarna som främst ses hos rökande män.
Buerger's disease
Kopiera term
thromboangiitis obliterans, inflammatory process in the vessel walls mainly observed in male smokers.