CABG

Kopiera term
coronary artery bypass graft (eng.), kranskärlsoperation, kirurgiskt ingrepp varvid ny förbindelse läggs som leder blodet förbi förträngningen i ett eller flera blodkärl.
CABG
Kopiera term
see kranskärlsoperation (coronary artery bypass surgery).