CVL

Kopiera term
1. central venous line (eng.), en central venös infart att ge näring eller smärtlindring genom. 2. cerebrovaskulär lesion, hjärnskada som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan.
CVL
Kopiera term
central venous line through which nutrients or analgesics can be administered.