CF

Kopiera term
cystisk fibros, ärftlig sjukdom där störning i salttransporten hos vissa celler orsakar segt slem i lungor och pankreas, vilket leder till kronisk lungsjukdom samt malabsorption (bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen).
CF
Kopiera term
see cystic fibrosis.