Conns syndrom

Kopiera term
primär hyperaldosteronism, tillstånd med ökad produktion av aldosteron, ofta orsakat av aldosteronproducerande tumör eller binjurebarkshyperplasi, vilket leder till högt blodtryck och lågt kalium.
Conn's syndrome
Kopiera term
disease characterized by hypertension and hypokalemia, caused by increased aldosterone production.