Creutzfeld-Jakobs sjukdom

Kopiera term
hjärnsjukdom orsakad av prioner (små smittämnen) ledande till nervcellsdöd och ärrbildning i hjärnans grå substans.
Creutzfeld-Jakob disease
Kopiera term
brain disease caused by prions (small infectious proteins) leading to neural cell death and scarring of the gray matter in the brain.