Crigler-Najjars syndrom

Kopiera term
medfödd brist på ett visst leverenzym ledande till ansamling av gallfärgämne i blodet.
Crigler-Najjar syndrome
Kopiera term
congenital deficiency of a specific liver enzyme leading to accumulations of bilirubin in the blood.