Cushings sjukdom

Kopiera term
sjukdom orsakad av överproduktion av binjurebarkshormoner på grund av ACTH-producerande hypofystumör vilket bl.a. ger ökade fettdepåer i ansikte och på bål.
Cushing’s disease
Kopiera term
disease caused by ACTH-producing pituitary tumor which leads to overproduction of adrenocortical hormones, resulting in increased fat deposition in face and on trunk.