Daltons lag

Kopiera term
en gasblandnings totala tryck är lika med summan av innehållande gasers partialtryck.
Dalton’s law
Kopiera term
the total pressure of a gas mixture is equivalent to the sum of the partial pressures of each of the individual gases.