Dolls test

Kopiera term
undersökning om det finns tecken till hjärnstamsskada, huvudet vrids hastigt åt ett håll varvid blicken normalt skall röra sig åt motsatt håll.
Doll’s eye sign
Kopiera term
examination to check for signs of brainstem injury; the head is rapidly turned to one side whereupon the gaze should normally move in the opposite direction.