Donders synfältstest

Kopiera term
ögonundersökning där patienten håller en kupad hand över ena ögat och tittar med det andra mot läkarens öga, läkaren för därefter in sin hand eller ett föremål från olika ställen inom synfältet för att upptäcka dysfunktion i centrala och perifera seendet.
Donder’s test
Kopiera term
neurological test in which one eye of patient is covered while patient gazes at the doctor with the other eye as doctor moves his/her hand into different locations within the patient’s visual field.