Downs syndrom

Kopiera term
trisomi 21, medfödd genetisk kromosomrubbning som orsakas av en extra kromosom 21 och medför bl.a. typiskt ansiktsutseende, korta fingrar och mental utvecklingsstörning.
Down’s syndrome
Kopiera term
trisomy 21, congenital genetic chromosomal disorder caused by an extra chromosome 21 which entails among other things characteristic facial appearance, short fingers and mental retardation.