ECHO-virus

Kopiera term
grupp enterovirus som normalt kan finnas i tarmen men även ge upphov till varierande infektioner av olika svårighetsgrad.
ECHO virus
Kopiera term
belonging to enterovirus group which is normally found in the intestine, but may also cause a variety of infections of varying severity.