ECMO

Kopiera term
extra corporeal membran oxygenation (eng.), syresättning utanför kroppen genom ett membran med syfte att låta lungor och/eller hjärta få vila och läka.
ECMO
Kopiera term
Extracorporeal Membrane Oxygenation (eng.), oxygenation outside the body through a membrane for the purpose of allowing lungs and/or heart to rest and heal.